De mantelzorgmakelaar creëert passende en efficiënte oplossingen op het gebied van onder andere:

ZORG

Indicatie, PGB, keukentafelgesprek,

WLZ, zorgaanbieders

Dagbesteding, vervangende mantelzorg, tijdelijk verblijf, inzet vrijwilligers

WELZIJN

Verlofregelingen, CAO, maatwerk, afstemming werk&mantelzorg, mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

ARBEID

INKOMEN

Uitkeringen, subsidies, toeslagen, belastingen, salaris uit PGB, eigen bijdrage CAK

Passend onderwijs, jonge mantelzorgers

ONDERWIJS

Werk-gebie-den

WONEN

WMO, huisvesting, huurrecht, vervoer, hulpmiddelen

De privacy van bezoekers van de website wordt gerespecteerd. De persoonlijke informatie die u met ons deelt wordt vertrouwelijk behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

0492 778 029

06 486 301 29

  • ZORG

Indicatie, PGB, keukentafelgesprek, WLZ, zorgaanbieders

 

  • WONEN

WMO, huisvesting, huurrecht, vervoer, hulpmiddelen

 

  • WELZIJN

Dagbesteding, vervangende mantelzorg, tijdelijk verblijf, inzet vrijwilligers

 

  • INKOMEN

Uitkeringen, subsidies, toeslagen, belastingen, salaris uit PGB, eigen bijdrage CAK

 

  • ARBEID

Verlofregelingen, CAO, maatwerk, afstemming, werk & mantelzorg, mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

 

  • ONDERWIJS

Passend onderwijs, jonge  mantelzorgers

 

WERKGEBIEDEN