Voor wie?

Als u vragen heeft op het gebied van zorg, wonen, werk, welzijn, inkomen of een andere vraag over uw zorgsituatie, neem dan contact op. Vanuit mijn uitgebreide vakkennis en ervaring zet ik voor u alle mogelijkheden op een rij. Belangrijk daarbij is dat u het in duidelijke taal krijgt uitgelegd. Dat alleen geeft al rust.

download hier de brochure

De privacy van bezoekers van de website wordt gerespecteerd. De persoonlijke informatie die u met ons deelt wordt vertrouwelijk behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

0492 778 029

06 486 301 29

VOOR DE MANTELZORGER

U, als mantelzorger, kunt overbelast raken door de vele regeltaken die met de zorg te maken hebben. Bijvoorbeeld: invullen van formulieren, schrijven van brieven en afspraken (maken) met instanties. Combineert u werk en mantelzorg? Dan zijn er nog veel meer knelpunten. De mantelzorgmakelaar kan u helpen.

U behoudt te allen tijde zelf de regie!

 

VOOR DE WERKGEVER

Als werkgever heb je er baat bij dat werknemers werk en zorg kunnen blijven combineren. Bijna de helft van de werkende mantelzorgers voelt zich matig tot zwaar overbelast. Het risico op uitval is groot en hoge verzuimkosten kunnen hiervan het gevolg zijn. Adequaat personeelsbeleid en maatwerkoplossingen zijn dan gewenst.

De inzet van de mantelzorgmakelaar betaalt zich dubbel en dwars terug voor besparingen op kosten van verzuim en vervanging.

 

VOOR DE ZORGVERLENER

U bent zorgverlener (huisarts, arbo-arts, doktersassistent, praktijkondersteuner, medewerker van een thuiszorgorganisatie, wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker) of op een andere manier actief binnen de zorg?

Dan ziet u hoe hard mantelzorgers werken om zorg en privé te kunnen blijven combineren.

U weet ook hoe onmisbaar mantelzorgers in werkelijkheid zijn. Onmisbaar voor degene die de zorg nodig heeft, onmisbaar voor de zorgbranche zelf om bezuinigingen en vergrijzing op te vangen.

Om die reden verwijst u mantelzorgers bij vragen, problemen of dreigende overbelasting graag door naar een mantelzorgmakelaar.

 

Bent u benieuwd wat de mantelzorgmakelaar voor u kan betekenen?

Bel voor een nadere kennismaking.

VOOR WIE?