Gemeenten

Gemeenten zijn vanuit de WMO (2015) verplicht om onafhankelijke mantelzorgondersteuning aan te bieden. Vraag uw gemeente naar de mogelijkheden en maak uw wensen kenbaar. Als zelfstandig werkende mantelzorgmakelaar ben ik onafhankelijk en niet gebonden aan gemeentelijke instanties of instellingen en kan ik als onafhankelijk mantelzorgondersteuner worden ingezet.

Zorgverzekeraar

Kijk in uw polis in het aanvullend pakket bij de vergoedingen van 2022. Of klik hier. Ook de mantelzorgmakelaar kan het voor u navragen.

Werkgevers

Steeds meer werkgevers vergoeden de mantelzorgmakelaar als er sprake is van een combinatie van mantelzorg en arbeid.

PGB

Vanuit het vrij besteedbare bedrag.

Uurtarief

Voor inzet van diensten die niet (meer) worden vergoed door een zorgverzekeraar, gemeente of werkgever, geldt een uurtarief.

 

Wilt u meer informatie over vergoedingen? Neem dan nu contact op.

Vergoe-ding en kosten

De privacy van bezoekers van de website wordt gerespecteerd. De persoonlijke informatie die u met ons deelt wordt vertrouwelijk behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

0492 778 029

06 486 301 29