MANTELZORGMAKELAAR

& CLIËNTONDERSTEUNER

De mantelzorgmakelaar biedt professionele ondersteuning aan de mantelzorger

Nederland is een ingewikkeld land. Vaak verdwaal je in het woud van steeds veranderende wetten en regels en weet je de weg naar een juiste oplossing niet te vinden. Als je zorgt voor iemand kun je deze ingewikkelde rompslomp er niet bij hebben. Een dubbele taak, wat vooral bij een werkende mantelzorger tot problemen kan leiden.  Het kan leiden tot overbelasting en bijvoorbeeld verzuim op het eigen werk. Door tijdelijk regel- en bemiddelingstaken over te nemen of te begeleiden wordt de mantelzorger direct minder belast. Daarna kan hij of zij weer op eigen kracht verder.

Karin Kanters, de mantelzorgmakelaar, helpt de mantelzorgers!

"Ondersteuning door een mantelzorgmakelaar  of cliëntondersteuner is géén overbodige luxe! "

De privacy van bezoekers van de website wordt gerespecteerd. De persoonlijke informatie die u met ons deelt wordt vertrouwelijk behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

0492 778 029

06 486 301 29